Рекомендації батькам п’ятикласника.

·        
    Перша умова шкільного успіху п’ятикласника – безумовне прийняття дитини, не дивлячись на ті невдачі, з якими вона вже стикнулася або може стикнутися.
·                  Обов’язкова цікавість батьків до школи, до класу, в якому навчається їхня дитина, до кожного прожитого шкільного дня. Неформальне спілкування з дитиною після минулого шкільного дня.
·        Обов’зкове знайомство з його однокласниками і можливість спілкування після школи.
·     Недопустимість фізичного покарання, залякування, критики на адресу дитини,особливо в присутності сторонніх людей.
·               Виключення таких мір покарання, як позбавлення задоволення, фізичне та психологічне покарання.
·        Врахування темпераменту дитини в період адаптації до шкільного навчання. Повільні та сором’зливі діти набагато важче звикають до класу,швидко втрачають цікавість, якщо відчувають зі сторони сарказм,насильство і жорстокість.
·   Надання дитині можливості бути самостійним в навчальній роботі, організація обґрунтованого контролю за його навчальною діяльністю.
·     Заохочення дитини не лише за навчальні успіхи. Моральна стимуляція досягнень дитини.
·        Розвиток самоконтролю, самооцінки та самовдосконалення.


Вікові особливості учнів 5 класу.
 Перехід від молодшого шкільного до молодшого підліткового віку. Адаптація в середній школі.
Цей період характеризується внутрішніми і зовнішніми змінами в житті дитини. 
1. Внутрішні зміни.
  • Перехід з початкової школи в середню виявляється переломним, кризовим періодом в житті дитини. Будь-який вчитель скаже, що початок першого 5-го класу – складний етап не лише для школяра, але й для вчителя, і для батьків. Проблем багато, і вони не обмежуються межами навчального процесу, а пов’язані також з організацією життя в школі в цілому і з психологічною атмосферою сім’ї. 
  • Вік школяра 5-го класу можна назвати перехідним від молодшого шкільного до молодшого підліткового. Психологічно цей вік пов’язаний з поступовим набуттям відчуття дорослості – головного особистісного новоутворення молодшого підлітка.
  •  Шлях пізнання себе складний, прагнення пізнати себе, як особистість породжує потребі відчуження себе від всіх, хто зазвичай здійснював тиск на дитину, і в першу чергу сім’я, батьки. Зовнішньо це відчуження проявляється в негативі – прагненні протистояти будь- яким пропозиціям, твердження, почуттям дорослих. Звідси – конфлікти з дорослими. Дитина намагається знайти власну індивідуальність, пізнати власне «Я». По цій же причині підліток зорієнтований на довірливі стосунки з ровесниками. В дружбі відбувається моделювання соціальних взаємовідносин, засвоюються навики рефлексії наслідків своєї поведінки, соціальні норми взаємодії людей, моральні цінності. 
  • Саме у вигляді психологічної цінності відносин з ровесниками відбувається поступова заміна основної навчальної діяльності (що було характерним для молодшого школяра) на основну діяльність спілкування. Таким чином, у підлітка в стінах школи поступово міняються пріоритети. 
  • Розумова активність молодших підлітків велика, але здібності розвиваються тільки в діяльності, яка викликає позитивні емоції. Успіх чи невдача відчутно впливають на мотивацію навчання. Оцінки при цьому відіграють велику роль: висока оцінка дає можливість підтвердити свої здібності. Збіг оцінки і самооцінки важливо для емоційного благополуччя підлітка. В іншому випадку неминучий дискомфорт і навіть конфлікт. Враховуючи фізіологічні особливості віку можна зрозуміти і крайню емоційну нестабільність підлітків. 
 2. Зовнішні зміни в житті п’ятикласників. 
  •  Нові вчителі.
  •  Новий режим.
  •  Нові вимоги.
  •  Нові правила.
 3. Складнощі п’ятикласників.
 - підвищений темп роботи:
 - діти, які не вміють швидко писати, не встигають;
 - підвищений обсяг роботи, як на уроці, так і вдома; 
- нові вимоги до оформлення робіт;
 - необхідність самостійно знаходити додаткову інформацію (літературу) і працювати з нею. 
4. Ознаки складнощів в період адаптації. 
 1.Стомлений зовнішній вигляд дитини.
 2.Небажання дитини ділитися своїми враженнями про проведений день.
 3. Прагнення відволікти дорослого від шкільних подій, переключити увагу на інші теми.
4. Небажання виконувати домашнє завдання. 
5. Негативна характеристика на адресу школи, вчителів, однокласників.
 6. Скарги на те, що ті чи інші події, пов’язані зі школою. 
7. Безсонні ночі. 
8. Складнощі з ранковим пробудженням, в’ялість. 
9. Постійні скарги на погане самопочуття. 
5. Ознаки і зміст дезадаптації. 
В разі не завершення процесу адаптації,невдалої адаптації говорять про дезадаптацію – реакцію на невміння вирішувати завдання поставленні самим життям. Її види:
 1) Інтелектуальна – порушення інтелектуальної діяльності, відставання в розвитку від ровесників;
 2) Поведінкова – невідповідність поведінки дитини правовим і моральним нормам (агресивність, асоціальна поведінка);
 3) Комунікативна – ускладнення в спілкуванні з однолітками і дорослими; 4) Соматичні – відхилення в здоров’ї дитини;
 5) Емоційна – тривожність, хвилювання з приводу проблем у школі.


Комментариев нет:

Отправить комментарий